اعلام نرخ ارز

دریافت اپلیکیشن رایگان اعلام نرخ الو ارز مخصوص اندروید. دریافت اپلیکیشن از کافه بازار · دریافت اپلیکیشن از گوگل پلی

اعلام نرخ ارز

دریافت اپلیکیشن رایگان اعلام نرخ الو ارز مخصوص اندروید. دریافت اپلیکیشن از کافه بازار · دریافت اپلیکیشن از گوگل پلی


متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی با عنوان : محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دانشکده علوم پایه، گروه زمین شناسی پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.Sc. » گرایش: رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی عنوان: محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان درنواحی مرکزی حوضه کپه داغ استاد راهنما: دکتر رضا موسوی حرمی استاد مشاور: دکتر اسداله محبوبی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست شماره صفحه عنوان 1 چکیده فصل 1 کلیات 2 1-1 مقدمه 5 1-2 موقعیت جغرافیایی برش ها 5 1-2-1 برش پیرشهید 5 1-2-2 برش شرق گلیان 6 1-3 اهداف تحقیق 7 1-4 روش مطالعه 7 1-4-1 گردآوری اطلاعات موجود 7 1-4-2 مطالعات صحرایی 7 1-4-3 مطالعات آزمایشگاهی 8 1-5 تاریخچه مطالعات قبلی فصل 2 زمین شناسی و چینه شناسی 10 2-1 زمین شناسی کپه داغ 12 2-2 خشکی زایی ها 13 2-3 گسترش جغرافیایی سازند تیرگان 14 2-4 برش الگو 16 2-5 چینه شناسی برش های مورد مطالعه 17 2-5-1 برش پیر شهید 17 2-5-1-1 بخش پایینی یا سنگ آهک زیرین 18 2-5-1-2 بخش میانی یا واحد شیلی آهکی – مارنی 18 2-5-1-3 بخش بالایی یا واحد سنگ آهک بالایی 27 2-5-2 برش شرق گلیان 27 2-5-2-1 بخش پایینی یا سنگ آهک زیرین 28 2-5-2-2 بخش میانی یا واحد شیلی آهکی – مارنی 28 2-5-2-3 بخش بالایی یا واحد سنگ آهک بالایی 36 2-5-3 انطباق در برش های مورد مطالعه فصل 3 رخساره ها و محیط رسوبی 39 3-1 مقدمه 40 3-2 مجموعه رخساره ای A: 40 3-2-1 رخساره A1 (مادستون بیوکلستی-مادستون) 41 3-2-2 رخساره A2 (پکستون – وکستون بیوکلستی) 42 3-2-3 رخساره A3 (پکستون بایوکلستی اائیدی) 43 3-2-4 رخساره A4 (پکستون اائیدی بایوکلستی) 44 3-2-5 تفسیر محیط رسوبگذاری مجموعه رخساره ای A 45 3-3 مجموعه رخساره ای B 45 3-3-1 رخساره B1 (گرینستون بیوکلستی) 46 3-3-2 رخساره B2 (گرینستون اائیدی) 47 3-3-3 رخساره B3 (گرینستون اائیدی بایوکلستی اینتراکلست دار) 48 3-3-4 تفسیر محیط رسوبگذاری مجموعه رخساره ای B 49 3-4 مجموعه رخساره ای C 49 3-4-1رخساره C1 (پکستون اینتراکلستی بیوکلستی) 50 3-4-2 رخساره C2 (پکستون اائیدی بیوکلست دار) 50 3-4-3 رخساره C3 (وکستون بیوکلستی) 51 3-4-4 رخساره C4 (پکستون بیوکلستی) 51 3-4-5 رخساره C5 (پکستون پلوئیدی) 51 3-4-6 رخساره C6 (پکستون اائیدی) 53 3-4-7 تفسیر محیط رسوبگذاری مجموعه رخساره ای C 53 3-5 مجموعه رخساره ای D 53 3-5-1 رخساره D1 گرینستون پلوئیدی 54 3-5-2 رخساره D2 (گرینستون بیوکلستی) 54 3-5-3 رخساره D3 (گرینستون بیوکلستی اینتراکلستی) 54 3-5-4 رخساره D4 (گرینستون اینتراکلستی) 55 3-5-5 رخساره D5 (گرینستون اائیدی) 55 3-5-6 رخسارهD6 (مادستون) 55 3-5-7 رخساره D7 (دولومادستون ماسه ای) 57 3-5-8 تفسیر محیط رسوبگذاری مجموعه رخساره ای D 58 3-6 مدل رسوبی فصل 4 چینه نگاری سکانسی 62 4-1 مقدمه 65 4-2 سکانس¬های رسوبی در برش پیر شهید 65 4-2-1 سکانس رسوبی اول 66 4-2-2 سکانس رسوبی دوم 69 4-3 سکانس های رسوبی در برش شرق گلیان 69 4-3-1 سکانس رسوبی اول 70 4-3-2 سکانس رسوبی دوم 73 4-4 تفسیر تغییرات سطح آب دریا 75 نتیجه گیری 76 منابع چکیده سازند تیرگان به سن کرتاسه پایینی ( بارمین – آبسین ) در حوضه رسوبی کپه داغ عمدتاً از سنگ های کربناته االیتی- اربیتولینی تشکیل شده که به طور همشیب بر روی سازند سیلیسی آواری شوریجه و در زیر سازند آهکی-مارنی سرچشمه قرار گرفته است. به منظور مطالعه این سازند، دو برش چینه شناسی از آن در نواحی مرکزی کپه داغ (ناحیه شیروان) به ضخامت 8/127 و 9/179 متر انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعات پتروگرافی این سازند منجر به شناسایی چهار مجموعه رخساره ای کربناته دریای باز (Open Marine)، سد (Barrier)، لاگون (Lagoon) و پهنه جزرومدی (Tidal Flat) که شامل 20 رخساره می باشد، شده است. با توجه به رخساره های سنگی می توان محیط رسوبی این سازند را یک پلاتفرم کربناته کم عمق از نوع رمپ در نظر گرفت. تغییرات نسبی سطح آب دریا در حین تشکیل نهشته های سازند تیرگان باعث تشکیل دو سکانس رسوبی رده سوم در هر یک از برش های مورد مطالعه شده است. مرز های این سوپر سکانس ازنوع دوم می باشد. مقایسه منحنی تفسیری تغییرات سطح دریا در این توالی ها با منحنی های جهانی نشان دهنده انطباق نسبی این دو منحنی در طی زمان بارمین-آپسین است. 1-1 مقدمه پهنه زمین ساختی رسوبی کپه داغ شامل کوه های هزارمسجد در شمال شرق ایران است که در یک راستای ESE-WNW از شرق دریای خزر آغاز و پس از عبور از ترکمنستان و ایران وارد خاک افغانستان می شود. در نتیجه کپه داغ به عنوان یک میدان گازی بزرگ بین سه کشور ایران، ترکمنستان، افغانستان مشترک است (آقانباتی، 1377). مرز شمالی این پهنه به فلات توران منطبق بر گسل عشق آباد است. گسل عشق آباد در ترکمنستان با روند 310-315 N جداکننده آن زون از پهنه توران است و دنباله این گسل در ناحیه سرخس ایران هم دیده می شود. درباره ی مرز جنوبی کپه داغ دیدگاه های متفاوت است ولی این مرز با رخنمون های ناپیوسته منشورهای برافزاینده تتیس دیرینه (پالئوتتیس) مشخص می شود. که در شمال شرق فریمان (سفیدسنگ) و جنوب غربی مشهد برون زد دارد (آقانباتی، 1383) در واقع حدجنوبی آن وسعت بیشتری دارد. بخش ایرانی این حوضه بین عرض های جغرافیایی 30 35 تا 15 38 شمالی و طول های جغرافیایی 00 54 تا 13 61 شرقی قرار دارد. وسعت حوضه کپه داغ در ایران حدود 55000 کیلومترمربع که تقریباً معادل 3/3 درصد مساحت کل کشور است (افشار حرب، 1373) (شکل 1-1). کپه داغ یکی دیگر از واحدهای زمین ساختی با اختصاصات ساختمانی از سایر نقاط ایران است، که در انتهای شمال شرق ایران قرار دارد. از نظر زمین شناسی تفاوت چشمگیری بین حوضه کپه داغ و البرز مشاهده می شود. یکی از دلایل که برای جدا بودن حوضه کپه داغ از البرز بیان شده است بالاآمدگی های قدیمی جنوب دریاچه خزر متعلق به پرکامبرین است. به نظر می رسد که این بالاآمدگی ها همیشه این دو حوضه رسوبی را از هم جدا کرده است. از نظر حوضه رسوبی کپه داغ وضع تقریباً مشابهی با زاگرس داشته که از رسوبات پیوسته دریایی با ضخامتی حدود 600000متر از ژوراسیک تا الیگوسن بطور هم شیب در آن تشکیل شده است. در مقایسه با زاگرس ضخامت رسوبات کپه داغ از فاصله بین ژوراسیک تا الیگوسن بیشتر است (Stockline, 1968). پی سنگ این حوضه رسوبی را فقط در ناحیه آق دربند با سن تریاس می توان مشاهده کرد (آقانباتی، 1383) این سنگ ها طی کوهزایی هرسی نین، سیلورین، آلپین، به شدت دچار تغییر شکل شده اند. واحدهای سنگی موجود در پی سنگ شامل سنگ های رسوبی و آذرین است. سنگهای رسوبی بیشتر از واحدهای آواری شامل کنگلومرا، ماسه سنگ و شیل با سن احتمالی دونین تا تریاس تشکیل شده است. بیشترین حجم نهشته ها متعلق به زمان تریاس است (قائمی، 1383). حوضه کپه داغ یک حوضه درون قاره ای بوده که بعد از بسته شدن اقیانوس هرسی نین در طی تأثیر کوهزایی سیمرین پیشین و در زمان تریاس میانی تشکیل شده است (افشار حرب، 1373؛ Berberian and King, 1981؛ Moussavi Harami and Brenner, 1990).از دیگر ویژگی های اصلی کپه داغ نبود فعالیت های ماگمایی در طول پیدایش و در نتیجه نشان دوام این حوضه رسوبی است. تنها در مرز جنوبی با کوه های آلاداغ در طول گسل شرقی-غربی، مقداری سنگ های آتشفشانی رخنمون دارد که فعالیت آتشفشانی آن را از زون البرز جدا می کند (نبوی،1355). یکی از مشخصات حوضه رسوبی کپه داغ به فرونشینی در امتداد گسل های طولی است که در این ارتباط حداقل چهارگسل اصلی بزرگ در کپه داغ از زمان ژوراسیک فعالیت داشته اند (Afshar Harb, 1979). روند کلی چین خوردگی ها ر غرب کپه داغ در جهت شرق – شمال شرق و غرب – جنوب غربی و در مشرق کپه داغ در جهت شرق – جنوب شرق به غرب و شمال غرب است (افشار حرب، 1373). دراین تحقیق به بررسی رخساره ها، محیط رسوبی، تغییرات سطح آب دریا و چینه شناسی سازند تیرگان به سن کرتاسه در منطقه جنوب شیروان پرداخته شده است. با توجه به این که رخساره ها، محیط رسوبی و توالی آن ها تشخیص حوضه های رسوبی را امکان پذیر می نماید و تغییرات سطح آب دریا در پیدایش رخساره ها و محیط رسوبی و ایجاد سکانس های گوناگون نقش اساسی دارد، بنابراین در این تحقیق نهشته های کرتاسه در منطقه جنوب شیروان از نظر پارامترهای فوق مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج حاصل در این تحقیق ارائه شده است. امید است این تحقیق زمینه را برای مطالعات بیشتر فراهم آورده و در رابطه با بازسازی جغرافیای دیرینه کرتاسه مورد استفاده قرارگیرد. 1-2 موقعیت جغرافیائی برش های مورد مطالعه به منظور بررسی سازند تیرگان در حوضه رسوبی کپه داغ 2 برش در مرکز این حوضه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت که به ترتیب به شرح زیر هستند. 1-2-1 برش پیرشهید این برش در 4 کیلومتری جنوب شیروان و مختصات ´22 و ˚37 طول و ´55 و ˚57 عرض جغرافیائی واقع است. راه دسترسی به این برش جاده آسفالته شیروان – اسفراین و مسیر روستای پیرشهید و چلو می باشد (شکل 2-1). ضخامت سازند تیرگان در این برش 8/127 متر است. 1-2-2 برش شرق گلیان این برش در 20 کیلومتری جنوب شیروان با مختصات´14 و ˚38 طول و ´54 و ˚57 عرض جغرافیائی واقع است. راه دسترسی به این برش راه آسفالته شیروان – اسفراین و هم چنین منتهی به روستای گلیان می باشد (شکل 1-2). ضخامت سازند تیرگان در این برش 9/179 متر است. 1-3 اهداف تحقیق مهمترین اهداف این تحقیق عبارتند از: 1-شناسایی و تفکیک رخساره های سنگی سازند تیرگان براساس خصوصیات و ویژگی های پتروگرافی و ساختاری در صحرا و آزمایشگاه. 2-بررسی تغییرات عمودی واحدهای سنگ چینه ای در برش های مورد مطالعه. 3-تعبیر و تفسیر محیط رسوبگذاری و ارائه مدل رسوبی. 4-چینه نگاری سکانسی و تعبیر و تفسیر منحنی تغییرات سطح دریا در طی بارمین – آبسین در ناحیه مورد مطالعه. 1-4 روش مطالعه برای به دست آوردن اهداف ذکر شده مراحل زیر در این تحقیق دنبال شده است: 1-4-1 گردآوری اطلاعات موجود در این مرحله ضمن گردآوری اطلاعات موجود، به بررسیهای مقدماتی و کنکاش در مطالعات انجام شده پیشین بر روی رسوبات کرتاسه پیشین در حوضه رسوبی کپه داغ پرداخته شد. 1-4-2 مطالعات صحرایی پس از انجام بررسی های اولیه تعداد دو برش چینه شناسی از سازند تیرگان در مرکز حوضه انتخاب شده اند. در انتخاب این برش ها به نکاتی از قبیل مشخص بودن مرز بالایی و پایینی، کم بودن پوشش گیاهی، نمونه برداری در جهت عمود بر امتداد لایه ها، منظم بودن فواصل نمونه برداری توجه شده است. هم چنین برای اندازه گیری ضخامت واقعی لایه ها، ضخامت ظاهری هر لایه به همراه شیب توپوگرافی، شیب لایه و جهت شیب اندازه گیری شده است تا با استفاده از فرمولهای مربوطه ضخامت های واقعی محاسبه شود (خسرو تهرانی، 1381). همزمان با نمونه برداری، کلیه مشخصات صحرایی اعم از ویژگیهای فیزیکی نمونه­ها از جمله رنگ، دانه بندی، لایه بندی، ضخامت لایه­ها و ساختمانهای رسوبی بررسی شده اند. نامگذاری صحرایی نمونه ها با استفاده از طبقه بندی گرابو (Grabau,1904) صورت گرفته است. در این مرحله از هر برش نمونه برداری صورت گرفته و در مجموع تعداد 130 نمونه سنگی جمع آوری شده است. 1-4-3 مطالعات آزمایشگاهی از نمونه های برداشت شده تعداد 130 نمونه برای تهیه مقطع نازک انتخاب گردیدند. مطالعات پتروگرافی به عنوان اصلی ترین بخش و مبنای سایر مطالعات است که از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. نمونه­های برداشت شده جهت آماده سازی به آزمایشگاه انتقال یافت. از نمونه­های سنگی حداقل یک مقطع و از نمونه­های پر فسیل­تر دو مقطع نازک عمود بر هم تهیه گردید. سرانجام، مقاطع نازک توسط میکروسکپ پلاریزان مورد مطالعه دقیق قرار گرفت و نامگذاری به وسیله روشهای فولک و دانهام انجام گرفت. برای هریک از نمونه ها آنالیز عناصر اسکلتی و غیر اسکلتی، سیمان، ماتریکس و ذرات آواری به لحاظ کمی و کیفی صورت گرفت. هرکدام از رخساره های آهکی با استفاده از روش دانهام (Dunham, 1969) نامگذاری شده اند. برای بررسی و تفسیر شرایط رسوبگذاری با استفاده از تعیین رخساره ها و رسم ستون تغییرات رخساره ای و همچنین با استفاده ازمدلهای رسوبی (Read,1985؛ Tucker and Wright, 1990؛ Sellwood, 1996؛ Einsele, 2000) که برای محیط های عهد حاضر و ادوار گذشته ارائه شده است، مدل رسوبی سازند تیرگان تفسیر و ارائه شده است. در انتها اطلاعات و داده های صحرائی با داده های آزمایشگاهی تلفیق گردید و سکانس های رسوبی سازند تیرگان مشخص گردیده است که به کمک آنها تغییرات سطح آب دریا در زمان بارمین – آپسین تفسیر شده است. این منحنی تفسیر شده با منحنی تغییرات سطح آب دریا در مقیاس جهانی (به عنوان مثال Haq et al.,1987) مقایسه شده است. 1-5 تاریخچه مطالعات قبلی کلانتری (Kalantari, 1969) میکروفسیل های موجود در سازندهای تیرگان و سرچشمه را مورد مطالعه قرار داده است. خدایی در سال 1370 رخساره های رسوبی و محیط رسوبگذاری سازند تیرگان را در برش های تیرگان، حمام قلعه، زاوین و مزدوران مورد بررسی قرار داده است. اهری پور (1375) میکروفاسیس ها و محیط رسوبی بخش فوقانی سازندتیرگان، سرچشمه، پسته لیق و چهل کمان در شمال شرق گنبدکاووس (غرب کپه داغ) را مطالعه کرده است. میرکیانی (1376) میکروفاسیس های تیرگان درمقطع گردنه مزدوران و جاده کلات در ناحیه سرخس واقع در شرق کپه داغ را بررسی کرده است. کشاورز (1376) لیتواستراتیگرافی سازند تیرگان در نواحی شمال شرق – شمال غرب مشهد را انجام داده است. سهرابی (1380) میکروفاسیس و محیط رسوبگذاری سازند تیرگان در قسمت مرکزی حوضه کپه داغ (چناران – رادکان) را مورد مطالعه قرار داده است. تیمور پور در سال 1382 لیتواستراتیگرافی و تاریخچه رسوبگذاری سازند تیرگان در شرق حوضه رسوبی کپه داغ را بررسی کرده است. همچنین کهریزی (1380) آهک های اربیتولین دار در شمال اخلمد (بینالود) با سن کرتاسه زیرین را به عنوان سازند تیرگان معرفی کرده است. سنگ آهک های ناحیه امان آباد واقع در جنوب مشهد نیز توسط یحیی شیبانی (1381) به عنوان هم ارز سازند تیرگان معرفی شده است. هاشمی کاخکی (1385) تحول زمین شناسی، چینه شناسی و میکروفاسیس اورگونین سازند تیرگان را مورد بررسی قرار داده است. مرتضوی مهریزی (1386) چینه نگاری سکانسی سازندهای شوریجه و تیرگان (کرتاسه تحتانی) در ناحیه سفید سنگ در شمال شرق فریمان را مورد پژوهش قرار داده است. هم چنین موسوی زاده و همکاران (1386)، ریوندی و همکاران (1386)، صفار و همکاران (2010) و جوانبخت و همکاران (1390) این سازند را در ارتباط با محیط رسوبی و تاریخچه رسوبگذاری، پس از رسوبگذاری و نیز چینه نگاری سکانسی در برش های مختلف مورد بررسی قرار دادند. تعداد صفحه :100 قیمت : هفده هزار و سیصد تومان بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود و به ایمیل شما ارسال می شود. پشتیبانی سایت : 09309714541 (فقط پیامک) serderehi@gmail.com


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۵/۱۲/۳۰
postel postel

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی