اعلام نرخ ارز

دریافت اپلیکیشن رایگان اعلام نرخ الو ارز مخصوص اندروید. دریافت اپلیکیشن از کافه بازار · دریافت اپلیکیشن از گوگل پلی

اعلام نرخ ارز

دریافت اپلیکیشن رایگان اعلام نرخ الو ارز مخصوص اندروید. دریافت اپلیکیشن از کافه بازار · دریافت اپلیکیشن از گوگل پلی

دانلود پایان نامه-– (109)- دانلود فایل

دوشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۶، ۰۸:۳۰ ب.ظ


«هربرت‌ رید[18]» در کتاب‌ معنی‌ هنر نوشته‌ است رئالیسم‌ یکی‌ از مبهم‌ترین‌ کلماتی‌ است‌ که‌ در نقد هنر به‌ کار می‌رود، ولیکن‌ این‌ ابهام‌ از کثرت‌ استعمال‌ آن‌ جلوگیری‌ نمی‌کند. توجه‌ به‌ این‌ نکته‌ جالب‌ است‌ که‌ این‌ عنوان‌ هرگز مورد قبول‌ هیچ‌ مکتب‌ نقاشی‌ نبوده‌ است. رئالیسم‌ به‌ طور کلی‌ به‌ نظریه‌ای‌ خاص‌ اطلاق‌ …


پژوهش های ارشد- – (109)- پژوهش علمی ایرانداک

 
 نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال (تصاویر) درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نشان داده می شود ولی در سایت اصلی می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : jahandoc.com  «هربرت‌ رید[18]» در کتاب‌ معنی‌ هنر نوشته‌ است رئالیسم‌ یکی‌ از مبهم‌ترین‌ کلماتی‌ است‌ که‌ در نقد هنر به‌ کار می‌رود، ولیکن‌ این‌ ابهام‌ از کثرت‌ استعمال‌ آن‌ جلوگیری‌ نمی‌کند. توجه‌ به‌ این‌ نکته‌ جالب‌ است‌ که‌ این‌ عنوان‌ هرگز مورد قبول‌ هیچ‌ مکتب‌ نقاشی‌ نبوده‌ است. رئالیسم‌ به‌ طور کلی‌ به‌ نظریه‌ای‌ خاص‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ به‌ واقعیت‌ عینی‌ جهان‌ خارج‌ معتقد است. در هنرهای‌ تجسمی، رئالیسم‌ عبارت‌ است‌ از کوشش‌ برای‌ بازنمایی‌ جهان‌ عینا به‌ همان‌ صورتی‌ که‌ بر حواس‌ ما ظاهر می‌شود، بی‌کم‌ و کاست، بی‌جرح‌ و تعدیل! این‌ کوشش‌ آن‌طور که‌ به‌ نظر می‌رسد ساده‌ نیست، و این‌ نکته‌ از جنبشی‌ مانند امپرسیونیسم‌ برمی‌آید که‌ اساس‌ علمی‌ دید عادی‌ یا قراردادی‌ انسان‌ را مورد تردید قرار داد و کوشید که‌ در نقش‌ کردن‌ طبیعت‌ دقیق‌تر و دقیق‌تر باشد. ایدآلیسم‌ براساس‌ دید رآلیستی‌ آغاز می‌شود. هنر یونانی‌ هم‌ یک‌ دوره‌ رئالیستی‌ دارد. اما این‌گونه‌ هنر، در هنر مصری‌ و رومی‌ رایج‌تر است. یکی‌ از مراحل‌ رنسانس‌ ایتالیا هنر رئالیستی‌ است‌ که‌ در هنر آلمان‌ و هلند بیشتر دیده‌ می‌شود. باربارا هپورث‌[19] گفته‌ است: ‌  کار رئالیستی‌ عشق‌ هنرمند را نسبت‌ به‌ زندگی‌ و انسان‌ و زمین‌ تجدید می‌کند. نقاشی‌ واقع‌گرا از آغاز تاریخ‌ نقاشی‌ بر روی‌ دیوار غارها تا تجارب‌ نقاشان‌ انتزاعی، حضوری‌ بنیادین‌ و غیرقابل‌ انکار در عرصه‌ هنر داشته‌ است. پیت‌ موندریان[20]‌ (1872-1944) تا سال‌ 1904 یک‌ نقاش‌ ناتورئالیست‌ (طبیعت‌گرا) بود که‌ با تجزیه‌ و تحلیل‌ ساختار عینی‌ و ملموس‌ یک‌ درخت‌ (واقعیت‌ عمق‌ نمایانه‌ براساس‌ تقلید از طبیعت )واقعیت‌ نو(واقعیت‌ بیان‌ پلاستیک‌ یا واقعیت‌ شکلها و رنگها در نقاشی) را عرضه‌ کرد. (پاکباز، 1390، 277) ‌ رئالیسم، چون یک آموزه یا نظریه هدفمند،در میانه شده نوزدهم پدید شد. این واکنشی در برابر خصلت آرمانی کلاسی سیسم و خصلت ذهنی و تلفیقی رمانتیسم بود. واقعگرایی شده نوزدهم بر تفسیر همه جانبه زندگی اجتماعی، و تجسم دقیق سیمای زمانه تاکید می کرد. شانفلری و دورانتی از نظریه پردازان اصلی آن بودند. نمونه های بارز این نوع رئالیسم را در نقاشیهای کوربه، آدلف منتسل[21]، ادوارد مانه[22]، ادگارد دگا[23]، ایلیا ریپن[24]، والنتین سرف[25] و در رمانهای انوره دو بالزاک[26]، چارلز دیکنز[27]، فلوبر و لئو تولستوی[28] می توان ملاحظه کرد. ادامه جنبش رئالیسم سده نوزدهم به امپرسیونیسم و ناتورالیسم – به خصوص در ادبیات – انجامید.(همان، 277) right706755 رئالیسم در نقاشی 00 رئالیسم در نقاشی فصل سوم: 3-1 پایه گذاران رئالیسم در نقاشی رئالیسم به مثابه یک روش هنری قابل تعمیم به بسیاری از آثار هنری – صرف نظر از سبک یا اسلوب معین- است. رئالیسم را در آثار می توان بازشناخت که هنرمند از سطح ظواهر عینی فراتر رفته، حقایقی از روابط گوناگون و پویای انسانها با یکدیگر و با محیطشان را بیان می کند؛ و به طور کلی با مسئله «انسان چیست و چه می تواند بشود» در گیر میشود. بنابراین مثلاً، نقاشانی چون جتو[29]، پیتر بروگل[30]، رمبرانت[31]، گیا[32]، گوستاو کوربه[33]، ونسانت ونگوگ[34]، پابلو پیکاسو[35]، فرناندو لژه[36]، داوید آلفاروسیکه ایروس[37] و بسیاری هنرمندان دیگر آثاری واقعگرایانه آفریده اند. در برخی از این آثار روشهای کژنمایی، انتزاع، و چکیده نگاری به کار رفته است. . (پاکباز، 1390، 277) ‌ شکل 3-1 پیتر بروگل، "عروسی دهقانی"، 1568، 44 46 اینچ شکل 3-2 فرانسیسکو گویا، "سوم می 1808"، 1808 شکل 3-3 گوستاو کوربه، "الک کننده گندم"، 1855-1854 3-2 انواع رئالیسم 3-2-1رئالیسم مدرن نسل جدید هنرمندانی که پس از اکسپرسیونیسم انتزاعی پدیدار شدند، از خودسرانگی و شورانگیزی بیان شخصی روی گرداندند و جویای آن شدند که بلند پروازی های خودنمایانۀ خود را در قالب موازینی ملموس و جهانشمول بریزند. این جست و جو در دو جهت متفاوت پیش رفت. در حالی که هنر غیر تصویری (چه انتزاع پسانقاشانه، چه مینیمال آرت آمریکا و چه کنستروکتیویسم ریاضی بنیاد اروپا) ارزشی ذاتی و بی نشان رنگ، فرم و عدد را اساس کلاسی سیسم مدرن خود می دانست، دو نقاش جوان- جسپر جانز[38] و رابرت راشنبرگ[39] – در نیویورک توجه شان را به واقعیت مشهود زندگی روزمرۀ شهری معطوف کردند و موفق شدند قاطعانه تر بند سنت را بگسلند. در پی آنان و با ظهور پاپ آرت امریکایی و گونه های انگلیسی و اروپایی آن ، هنر پس از جنگ به سوی یک رئالیسم جدید راه گشود. .(بکولا 1378، ص290) گئورگ اشمیت[40]، در رسالۀ خود در باب رئالیسم و ناتورالیسم (1959)، با یکسان شمردن دو اصطلاح «رئالیسم» و «ناتورالیسم» مخالفت می کند. به گفتۀ اشمیت، «ناتورالیسم»، به اسلوب و سبک مربوط می شود، حال آنکه «رئالیسم» را ، در درجۀ اول، باید نوعی نگرش یا طرز تفکر دانست. اشمیت می نویسد: متضاد رئالیسم، ایده آلیسم است. نقاشی رئالیستی، معرفت واقعیت به وسیع ترین معنایش را مد نظر دارد: نه فقط واقعیت مشهود خارجی، بلکه همچنین واقعیت نادیدنی درونی، اما هدف نقاشی ایدآلیستی بیشتر ارتقای واقعیت است تا شناخت آن. معیارنقاشی رئالیستی، محتوای واقعیت آن اعم از واقعیت دیدنی و واقعیت روانی است. ]...[ . در هر حال، مسئله رئالیسم و ایده آلیسم، بیشتر مسئله طرز تفکر است تا شیوه کار هنری. هنر رئالیستی و هنر ایدآلیستی ممکن است دوشادوش هم در هر زمانی، حتی در یک هنرمند یافت شوند.(همان، ص370) چنانچه بخواهیم مانند اشمیت، هرگونه جست و جوی صادقانه برای آگاهی و شناخت را معادل رئالیسم بدانیم، آنگاه این مفهوم چنان وسیع خواهد شد که دیگر در چارچوب بررسی تاریخ هنر جای نمی گیرد. این مسئله وقتی روشن می شود که گئورگ اشمیت، هنر انتزاعی قرن بیستم – کاندیسکی ، موندریان و نقاشی انفرمل - را رئالیست می شمارد، صرفاً به این دلیل که نوعی واقعیت درونی را می نمایاند. یا وقتی که می نویسد: رئالیسم همانا دیدن و بیان کردن تناقض های بافت اجتماعی یک دوران به منظور فائق آمدن بر آنهاست. حال آنکه ایده آلیسم ، بنا کردن عالمی است ورای این تناقض ها، به منظور موجه دانستن و حفظ کردن آنها. (بکولا 1378، ص370) این تقسیم بندی، برمبنای تصویری خوشبینانه و قاطع از واقعیت است که میان واقعیت «راستین» و واقعیت ساختگی و بدلی تمایز قائل می شود. تا حدودی بار قاطعیت ایدئولوژیکی دارد و اساساً، بیانی است از ذهنیتی آرمان ساز.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۷/۱۰
postel postel

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی