اعلام نرخ ارز

دریافت اپلیکیشن رایگان اعلام نرخ الو ارز مخصوص اندروید. دریافت اپلیکیشن از کافه بازار · دریافت اپلیکیشن از گوگل پلی

اعلام نرخ ارز

دریافت اپلیکیشن رایگان اعلام نرخ الو ارز مخصوص اندروید. دریافت اپلیکیشن از کافه بازار · دریافت اپلیکیشن از گوگل پلی

۱۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۵ ثبت شده است


متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی با عنوان : محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دانشکده علوم پایه، گروه زمین شناسی پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.Sc. » گرایش: رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی عنوان: محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان درنواحی مرکزی حوضه کپه داغ استاد راهنما: دکتر رضا موسوی حرمی استاد مشاور: دکتر اسداله محبوبی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست شماره صفحه عنوان 1 چکیده فصل 1 کلیات 2 1-1 مقدمه 5 1-2 موقعیت جغرافیایی برش ها 5 1-2-1 برش پیرشهید 5 1-2-2 برش شرق گلیان 6 1-3 اهداف تحقیق 7 1-4 روش مطالعه 7 1-4-1 گردآوری اطلاعات موجود 7 1-4-2 مطالعات صحرایی 7 1-4-3 مطالعات آزمایشگاهی 8 1-5 تاریخچه مطالعات قبلی فصل 2 زمین شناسی و چینه شناسی 10 2-1 زمین شناسی کپه داغ 12 2-2 خشکی زایی ها 13 2-3 گسترش جغرافیایی سازند تیرگان 14 2-4 برش الگو 16 2-5 چینه شناسی برش های مورد مطالعه 17 2-5-1 برش پیر شهید 17 2-5-1-1 بخش پایینی یا سنگ آهک زیرین 18 2-5-1-2 بخش میانی یا واحد شیلی آهکی – مارنی 18 2-5-1-3 بخش بالایی یا واحد سنگ آهک بالایی 27 2-5-2 برش شرق گلیان 27 2-5-2-1 بخش پایینی یا سنگ آهک زیرین 28 2-5-2-2 بخش میانی یا واحد شیلی آهکی – مارنی 28 2-5-2-3 بخش بالایی یا واحد سنگ آهک بالایی 36 2-5-3 انطباق در برش های مورد مطالعه فصل 3 رخساره ها و محیط رسوبی 39 3-1 مقدمه 40 3-2 مجموعه رخساره ای A: 40 3-2-1 رخساره A1 (مادستون بیوکلستی-مادستون) 41 3-2-2 رخساره A2 (پکستون – وکستون بیوکلستی) 42 3-2-3 رخساره A3 (پکستون بایوکلستی اائیدی) 43 3-2-4 رخساره A4 (پکستون اائیدی بایوکلستی) 44 3-2-5 تفسیر محیط رسوبگذاری مجموعه رخساره ای A 45 3-3 مجموعه رخساره ای B 45 3-3-1 رخساره B1 (گرینستون بیوکلستی) 46 3-3-2 رخساره B2 (گرینستون اائیدی) 47 3-3-3 رخساره B3 (گرینستون اائیدی بایوکلستی اینتراکلست دار) 48 3-3-4 تفسیر محیط رسوبگذاری مجموعه رخساره ای B 49 3-4 مجموعه رخساره ای C 49 3-4-1رخساره C1 (پکستون اینتراکلستی بیوکلستی) 50 3-4-2 رخساره C2 (پکستون اائیدی بیوکلست دار) 50 3-4-3 رخساره C3 (وکستون بیوکلستی) 51 3-4-4 رخساره C4 (پکستون بیوکلستی) 51 3-4-5 رخساره C5 (پکستون پلوئیدی) 51 3-4-6 رخساره C6 (پکستون اائیدی) 53 3-4-7 تفسیر محیط رسوبگذاری مجموعه رخساره ای C 53 3-5 مجموعه رخساره ای D 53 3-5-1 رخساره D1 گرینستون پلوئیدی 54 3-5-2 رخساره D2 (گرینستون بیوکلستی) 54 3-5-3 رخساره D3 (گرینستون بیوکلستی اینتراکلستی) 54 3-5-4 رخساره D4 (گرینستون اینتراکلستی) 55 3-5-5 رخساره D5 (گرینستون اائیدی) 55 3-5-6 رخسارهD6 (مادستون) 55 3-5-7 رخساره D7 (دولومادستون ماسه ای) 57 3-5-8 تفسیر محیط رسوبگذاری مجموعه رخساره ای D 58 3-6 مدل رسوبی فصل 4 چینه نگاری سکانسی 62 4-1 مقدمه 65 4-2 سکانس¬های رسوبی در برش پیر شهید 65 4-2-1 سکانس رسوبی اول 66 4-2-2 سکانس رسوبی دوم 69 4-3 سکانس های رسوبی در برش شرق گلیان 69 4-3-1 سکانس رسوبی اول 70 4-3-2 سکانس رسوبی دوم 73 4-4 تفسیر تغییرات سطح آب دریا 75 نتیجه گیری 76 منابع چکیده سازند تیرگان به سن کرتاسه پایینی ( بارمین – آبسین ) در حوضه رسوبی کپه داغ عمدتاً از سنگ های کربناته االیتی- اربیتولینی تشکیل شده که به طور همشیب بر روی سازند سیلیسی آواری شوریجه و در زیر سازند آهکی-مارنی سرچشمه قرار گرفته است. به منظور مطالعه این سازند، دو برش چینه شناسی از آن در نواحی مرکزی کپه داغ (ناحیه شیروان) به ضخامت 8/127 و 9/179 متر انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعات پتروگرافی این سازند منجر به شناسایی چهار مجموعه رخساره ای کربناته دریای باز (Open Marine)، سد (Barrier)، لاگون (Lagoon) و پهنه جزرومدی (Tidal Flat) که شامل 20 رخساره می باشد، شده است. با توجه به رخساره های سنگی می توان محیط رسوبی این سازند را یک پلاتفرم کربناته کم عمق از نوع رمپ در نظر گرفت. تغییرات نسبی سطح آب دریا در حین تشکیل نهشته های سازند تیرگان باعث تشکیل دو سکانس رسوبی رده سوم در هر یک از برش های مورد مطالعه شده است. مرز های این سوپر سکانس ازنوع دوم می باشد. مقایسه منحنی تفسیری تغییرات سطح دریا در این توالی ها با منحنی های جهانی نشان دهنده انطباق نسبی این دو منحنی در طی زمان بارمین-آپسین است. 1-1 مقدمه پهنه زمین ساختی رسوبی کپه داغ شامل کوه های هزارمسجد در شمال شرق ایران است که در یک راستای ESE-WNW از شرق دریای خزر آغاز و پس از عبور از ترکمنستان و ایران وارد خاک افغانستان می شود. در نتیجه کپه داغ به عنوان یک میدان گازی بزرگ بین سه کشور ایران، ترکمنستان، افغانستان مشترک است (آقانباتی، 1377). مرز شمالی این پهنه به فلات توران منطبق بر گسل عشق آباد است. گسل عشق آباد در ترکمنستان با روند 310-315 N جداکننده آن زون از پهنه توران است و دنباله این گسل در ناحیه سرخس ایران هم دیده می شود. درباره ی مرز جنوبی کپه داغ دیدگاه های متفاوت است ولی این مرز با رخنمون های ناپیوسته منشورهای برافزاینده تتیس دیرینه (پالئوتتیس) مشخص می شود. که در شمال شرق فریمان (سفیدسنگ) و جنوب غربی مشهد برون زد دارد (آقانباتی، 1383) در واقع حدجنوبی آن وسعت بیشتری دارد. بخش ایرانی این حوضه بین عرض های جغرافیایی 30 35 تا 15 38 شمالی و طول های جغرافیایی 00 54 تا 13 61 شرقی قرار دارد. وسعت حوضه کپه داغ در ایران حدود 55000 کیلومترمربع که تقریباً معادل 3/3 درصد مساحت کل کشور است (افشار حرب، 1373) (شکل 1-1). کپه داغ یکی دیگر از واحدهای زمین ساختی با اختصاصات ساختمانی از سایر نقاط ایران است، که در انتهای شمال شرق ایران قرار دارد. از نظر زمین شناسی تفاوت چشمگیری بین حوضه کپه داغ و البرز مشاهده می شود. یکی از دلایل که برای جدا بودن حوضه کپه داغ از البرز بیان شده است بالاآمدگی های قدیمی جنوب دریاچه خزر متعلق به پرکامبرین است. به نظر می رسد که این بالاآمدگی ها همیشه این دو حوضه رسوبی را از هم جدا کرده است. از نظر حوضه رسوبی کپه داغ وضع تقریباً مشابهی با زاگرس داشته که از رسوبات پیوسته دریایی با ضخامتی حدود 600000متر از ژوراسیک تا الیگوسن بطور هم شیب در آن تشکیل شده است. در مقایسه با زاگرس ضخامت رسوبات کپه داغ از فاصله بین ژوراسیک تا الیگوسن بیشتر است (Stockline, 1968). پی سنگ این حوضه رسوبی را فقط در ناحیه آق دربند با سن تریاس می توان مشاهده کرد (آقانباتی، 1383) این سنگ ها طی کوهزایی هرسی نین، سیلورین، آلپین، به شدت دچار تغییر شکل شده اند. واحدهای سنگی موجود در پی سنگ شامل سنگ های رسوبی و آذرین است. سنگهای رسوبی بیشتر از واحدهای آواری شامل کنگلومرا، ماسه سنگ و شیل با سن احتمالی دونین تا تریاس تشکیل شده است. بیشترین حجم نهشته ها متعلق به زمان تریاس است (قائمی، 1383). حوضه کپه داغ یک حوضه درون قاره ای بوده که بعد از بسته شدن اقیانوس هرسی نین در طی تأثیر کوهزایی سیمرین پیشین و در زمان تریاس میانی تشکیل شده است (افشار حرب، 1373؛ Berberian and King, 1981؛ Moussavi Harami and Brenner, 1990).از دیگر ویژگی های اصلی کپه داغ نبود فعالیت های ماگمایی در طول پیدایش و در نتیجه نشان دوام این حوضه رسوبی است. تنها در مرز جنوبی با کوه های آلاداغ در طول گسل شرقی-غربی، مقداری سنگ های آتشفشانی رخنمون دارد که فعالیت آتشفشانی آن را از زون البرز جدا می کند (نبوی،1355). یکی از مشخصات حوضه رسوبی کپه داغ به فرونشینی در امتداد گسل های طولی است که در این ارتباط حداقل چهارگسل اصلی بزرگ در کپه داغ از زمان ژوراسیک فعالیت داشته اند (Afshar Harb, 1979). روند کلی چین خوردگی ها ر غرب کپه داغ در جهت شرق – شمال شرق و غرب – جنوب غربی و در مشرق کپه داغ در جهت شرق – جنوب شرق به غرب و شمال غرب است (افشار حرب، 1373). دراین تحقیق به بررسی رخساره ها، محیط رسوبی، تغییرات سطح آب دریا و چینه شناسی سازند تیرگان به سن کرتاسه در منطقه جنوب شیروان پرداخته شده است. با توجه به این که رخساره ها، محیط رسوبی و توالی آن ها تشخیص حوضه های رسوبی را امکان پذیر می نماید و تغییرات سطح آب دریا در پیدایش رخساره ها و محیط رسوبی و ایجاد سکانس های گوناگون نقش اساسی دارد، بنابراین در این تحقیق نهشته های کرتاسه در منطقه جنوب شیروان از نظر پارامترهای فوق مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج حاصل در این تحقیق ارائه شده است. امید است این تحقیق زمینه را برای مطالعات بیشتر فراهم آورده و در رابطه با بازسازی جغرافیای دیرینه کرتاسه مورد استفاده قرارگیرد. 1-2 موقعیت جغرافیائی برش های مورد مطالعه به منظور بررسی سازند تیرگان در حوضه رسوبی کپه داغ 2 برش در مرکز این حوضه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت که به ترتیب به شرح زیر هستند. 1-2-1 برش پیرشهید این برش در 4 کیلومتری جنوب شیروان و مختصات ´22 و ˚37 طول و ´55 و ˚57 عرض جغرافیائی واقع است. راه دسترسی به این برش جاده آسفالته شیروان – اسفراین و مسیر روستای پیرشهید و چلو می باشد (شکل 2-1). ضخامت سازند تیرگان در این برش 8/127 متر است. 1-2-2 برش شرق گلیان این برش در 20 کیلومتری جنوب شیروان با مختصات´14 و ˚38 طول و ´54 و ˚57 عرض جغرافیائی واقع است. راه دسترسی به این برش راه آسفالته شیروان – اسفراین و هم چنین منتهی به روستای گلیان می باشد (شکل 1-2). ضخامت سازند تیرگان در این برش 9/179 متر است. 1-3 اهداف تحقیق مهمترین اهداف این تحقیق عبارتند از: 1-شناسایی و تفکیک رخساره های سنگی سازند تیرگان براساس خصوصیات و ویژگی های پتروگرافی و ساختاری در صحرا و آزمایشگاه. 2-بررسی تغییرات عمودی واحدهای سنگ چینه ای در برش های مورد مطالعه. 3-تعبیر و تفسیر محیط رسوبگذاری و ارائه مدل رسوبی. 4-چینه نگاری سکانسی و تعبیر و تفسیر منحنی تغییرات سطح دریا در طی بارمین – آبسین در ناحیه مورد مطالعه. 1-4 روش مطالعه برای به دست آوردن اهداف ذکر شده مراحل زیر در این تحقیق دنبال شده است: 1-4-1 گردآوری اطلاعات موجود در این مرحله ضمن گردآوری اطلاعات موجود، به بررسیهای مقدماتی و کنکاش در مطالعات انجام شده پیشین بر روی رسوبات کرتاسه پیشین در حوضه رسوبی کپه داغ پرداخته شد. 1-4-2 مطالعات صحرایی پس از انجام بررسی های اولیه تعداد دو برش چینه شناسی از سازند تیرگان در مرکز حوضه انتخاب شده اند. در انتخاب این برش ها به نکاتی از قبیل مشخص بودن مرز بالایی و پایینی، کم بودن پوشش گیاهی، نمونه برداری در جهت عمود بر امتداد لایه ها، منظم بودن فواصل نمونه برداری توجه شده است. هم چنین برای اندازه گیری ضخامت واقعی لایه ها، ضخامت ظاهری هر لایه به همراه شیب توپوگرافی، شیب لایه و جهت شیب اندازه گیری شده است تا با استفاده از فرمولهای مربوطه ضخامت های واقعی محاسبه شود (خسرو تهرانی، 1381). همزمان با نمونه برداری، کلیه مشخصات صحرایی اعم از ویژگیهای فیزیکی نمونه­ها از جمله رنگ، دانه بندی، لایه بندی، ضخامت لایه­ها و ساختمانهای رسوبی بررسی شده اند. نامگذاری صحرایی نمونه ها با استفاده از طبقه بندی گرابو (Grabau,1904) صورت گرفته است. در این مرحله از هر برش نمونه برداری صورت گرفته و در مجموع تعداد 130 نمونه سنگی جمع آوری شده است. 1-4-3 مطالعات آزمایشگاهی از نمونه های برداشت شده تعداد 130 نمونه برای تهیه مقطع نازک انتخاب گردیدند. مطالعات پتروگرافی به عنوان اصلی ترین بخش و مبنای سایر مطالعات است که از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. نمونه­های برداشت شده جهت آماده سازی به آزمایشگاه انتقال یافت. از نمونه­های سنگی حداقل یک مقطع و از نمونه­های پر فسیل­تر دو مقطع نازک عمود بر هم تهیه گردید. سرانجام، مقاطع نازک توسط میکروسکپ پلاریزان مورد مطالعه دقیق قرار گرفت و نامگذاری به وسیله روشهای فولک و دانهام انجام گرفت. برای هریک از نمونه ها آنالیز عناصر اسکلتی و غیر اسکلتی، سیمان، ماتریکس و ذرات آواری به لحاظ کمی و کیفی صورت گرفت. هرکدام از رخساره های آهکی با استفاده از روش دانهام (Dunham, 1969) نامگذاری شده اند. برای بررسی و تفسیر شرایط رسوبگذاری با استفاده از تعیین رخساره ها و رسم ستون تغییرات رخساره ای و همچنین با استفاده ازمدلهای رسوبی (Read,1985؛ Tucker and Wright, 1990؛ Sellwood, 1996؛ Einsele, 2000) که برای محیط های عهد حاضر و ادوار گذشته ارائه شده است، مدل رسوبی سازند تیرگان تفسیر و ارائه شده است. در انتها اطلاعات و داده های صحرائی با داده های آزمایشگاهی تلفیق گردید و سکانس های رسوبی سازند تیرگان مشخص گردیده است که به کمک آنها تغییرات سطح آب دریا در زمان بارمین – آپسین تفسیر شده است. این منحنی تفسیر شده با منحنی تغییرات سطح آب دریا در مقیاس جهانی (به عنوان مثال Haq et al.,1987) مقایسه شده است. 1-5 تاریخچه مطالعات قبلی کلانتری (Kalantari, 1969) میکروفسیل های موجود در سازندهای تیرگان و سرچشمه را مورد مطالعه قرار داده است. خدایی در سال 1370 رخساره های رسوبی و محیط رسوبگذاری سازند تیرگان را در برش های تیرگان، حمام قلعه، زاوین و مزدوران مورد بررسی قرار داده است. اهری پور (1375) میکروفاسیس ها و محیط رسوبی بخش فوقانی سازندتیرگان، سرچشمه، پسته لیق و چهل کمان در شمال شرق گنبدکاووس (غرب کپه داغ) را مطالعه کرده است. میرکیانی (1376) میکروفاسیس های تیرگان درمقطع گردنه مزدوران و جاده کلات در ناحیه سرخس واقع در شرق کپه داغ را بررسی کرده است. کشاورز (1376) لیتواستراتیگرافی سازند تیرگان در نواحی شمال شرق – شمال غرب مشهد را انجام داده است. سهرابی (1380) میکروفاسیس و محیط رسوبگذاری سازند تیرگان در قسمت مرکزی حوضه کپه داغ (چناران – رادکان) را مورد مطالعه قرار داده است. تیمور پور در سال 1382 لیتواستراتیگرافی و تاریخچه رسوبگذاری سازند تیرگان در شرق حوضه رسوبی کپه داغ را بررسی کرده است. همچنین کهریزی (1380) آهک های اربیتولین دار در شمال اخلمد (بینالود) با سن کرتاسه زیرین را به عنوان سازند تیرگان معرفی کرده است. سنگ آهک های ناحیه امان آباد واقع در جنوب مشهد نیز توسط یحیی شیبانی (1381) به عنوان هم ارز سازند تیرگان معرفی شده است. هاشمی کاخکی (1385) تحول زمین شناسی، چینه شناسی و میکروفاسیس اورگونین سازند تیرگان را مورد بررسی قرار داده است. مرتضوی مهریزی (1386) چینه نگاری سکانسی سازندهای شوریجه و تیرگان (کرتاسه تحتانی) در ناحیه سفید سنگ در شمال شرق فریمان را مورد پژوهش قرار داده است. هم چنین موسوی زاده و همکاران (1386)، ریوندی و همکاران (1386)، صفار و همکاران (2010) و جوانبخت و همکاران (1390) این سازند را در ارتباط با محیط رسوبی و تاریخچه رسوبگذاری، پس از رسوبگذاری و نیز چینه نگاری سکانسی در برش های مختلف مورد بررسی قرار دادند. تعداد صفحه :100 قیمت : هفده هزار و سیصد تومان بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود و به ایمیل شما ارسال می شود. پشتیبانی سایت : 09309714541 (فقط پیامک) serderehi@gmail.com


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ اسفند ۹۵ ، ۰۳:۵۵
postel postel


متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی با عنوان : نفت در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی با موضوع: نفت برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) مقدمه به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینکه اکثر قرارداد های نفتی جنبه بین المللی دارد لذا این قرار دادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی‌هایی بوده است که هر کدام از جنبه های خاصی حائز اهمیت و مطالعه می باشد، از بررسی ابتدایی ترین قرار داد های نفتی که تحت عنوان “امتیاز Concession ” با دولتهای صاحب نفت به امضاء‌ می رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی می‌تواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید، لذا این رساله بر آن است که به بررسی تطبیقی قرار دادهای بین المللی نفتی ایران با قرار دادهای نفتی سایر کشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقی آنها را مشخص و مقایسه نماید، به منظور تحقق واقعی این بررسی تطبیقی ابتدائاً بر آن می‌باشم که به تعریف کلی و سپس بررسی ویژگی های قرار دادهای بین المللی نفتی در کلیه مراحل سه گانه اکتشاف، تولید و بهره برداری بپردازم،‌ در راستای نیل به این مقصود به معرفی و بررسی ویژگیهای اقسام قرار داد های بین المللی نفتی ایران اقدام گردیده و از ابتدایی ترین قرار داد امتیاز نفتی که معروف به قرار داد دارسی منعقده به سال 1901 می باشد تا آخرین نوع قرار دادهایی که هم اکنون درصنعت نفت ایران متداول گشته و به قرار دادهای“بیع متقابل Buy Back ” موسوم گردیده است را تحلیل نموده لذا بررسی و ارزیابی اینگونه قرار دادهای نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل مد نظر قرار گرفته است. در نگاهی کلی مشاهده می گردد کلیه قرار دادهای بین المللی نفتی ایران در دو دسته اصلی تقسیم بندی و جای می گیرند. دسته اول موسوم به قرار دادهای“ مشارکت در تولید Production Shairing ” می‌باشند که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منعقد می گردیده است و دسته دیگر از قرار دادها که پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران با تشکیل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداری ذخایر نفت و گاز انعقاد یافته که اینگونه از قرار دادهای نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهای خرید خدمات پیمانکاری بوده است، برای نمونه می توان به قراردادهای توسعه میدان نفتی پارس جنوبی اشاره نمود فازهای متعدد آن در قالب عقد قرار دادهای بین المللی بیع متقابل تحت اجرا می باشد که مورد پژوهش و تحلیل قرار می گیرد.لازم به یاد آوری است برخلاف قرار دادهای مشارکت درتولید که هم اکنون بر اساس قوانین مصوب داخلی انعقاد آن ممنوع می باشد لیکن قرار دادهای خرید خدمات خارجیان موسوم به پیمانکاری که اولین بار در اوت 1966 ( مرداد ماه 1345 ) تحت عنوان “ اراپ ERAP ” بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تحقیقات و فعالیتهای نفتی فرانسه منعقد گردید، هم اکنون نیز مشابه آن به عنوان خرید خدمات پیمانکاری منعقد می گردد، طی فصلهای متعدد علل اصلی عقد در قالب اینگونه قرار دادها و انواع آن ذکر می گردد، مزایا، معایب ویژگیهای این نوع جدید قراردادی که بیع متقابل نام گرفته است و از گونه قراردادهای خرید خدمات می باشد با قرار دادهایی از این دسته که تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی تحت عناوین دیگر منعقد می گردید مورد ارزیابی قرار گرفته است. بیان مساله نفت ماده سیاه و بدبویی که آن را در قدیم روغن سنگ می‌نامیدند بیشتر از هر چیزی تاریخ معاصر ما را تحت تأثیر خود قرار داده است در طول این یکصد سال تاریخ معاصر ایران در برخی مقاطع تاریخ ایران همان تاریخ نفت است این ماده، که به عقیده برخی طلای سیاه و برخی دیگر بلای سیاه است همواره موجب فراز و نشیب‌هایی در تاریخ ایران بوده است از اشغال ایران در جنگ جهانی تا دست اندازی شوروی بر آذربایجان و مسئله نفت شمال تا قدرت‌گیری رژیم شاه در دهه هفتاد میلادی به وسیله دلارهای نفتی تا تأثیر نیازهای پول کشور در دوره سازندگی و بعد از آن و در تأکید این مسئله همین بس که در طول این یکصد سال کمتر از سه سال در دوران حکومت مصدق و اندکی زمانی در انقلاب اسلامی جریان تولید نفت متوقف شده است که در همین دو مورد تأثیرات شگرفی در ساختار جامعه ایران گذاشت اول موجب بی‌پولی و شکست دولت مصدق شده که مشهور است که ایشان گفته بودند اگر فقط چند تن از ما می‌خریدند دولت سقوط نمی‌کرد: در توسعه ایران نفت از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که به دلیل عدم تولید و نبود درآمدهای مالیاتی نفت با درآمد خالص بالایی که دارد منابع مالی را برای ایجاد زیر ساخت‌های توسعه ایجاد می‌کند. در سند چشم‌انداز 1404 در بخش صنعت نفت تأکید زیادی بر افزایش حجم تولید چه در بخش گاز و چه در بخش نفت گردیده است برای مثال در سند بیان داشته است که ایران می‌‌بایست تولید کننده 7% از نفت جهان باشد و تا سال هدف ظرفیت تولید می‌بایست به هفت میلیون بشکه در روز برسد و تولید گاز نیز می‌بایست به 900 میلیون متر مکعب در روز برسد[1] در اینجاست که اهمیت نقش منابع نفت و گاز مشترک که ذخائر تازه کشف شده‌ای می‌باشد و از قدرت تولید و فشار بالایی برخوردار هستند و این مسئله می‌تواند افت فشار در چاهای داخلی را جبران کند. تولید نفت و گاز کشور هم اکنون از 22 مخزن در خشکی و 9 مخزن در دریا می‌باشد[2] آمار دیگری حکایت از تولید 80% درصد از نفت کشور از 8 میدان بزرگ نفتی در جنوب کشور می‌کند که همه آنها در جنوب غربی کشورمان و در خشکی و مرزهای داخلی می‌باشد.[3] مسئله قابل تأمل در این موضوع این می‌‌باشد که بهره‌‌برداری از این منابع که در داخل سرزمین ایران می‌باشد در هر زمانی قابل اجرا است اما منابع مشترکی که ایران در مناطق مرزی دارد و بیش از 15 حوزه نفتی در خلیج و چند حوزه نفتی در شمال کشور می‌باشد به علت استخراج آنها توسط همسایگانمان در حال از بین رفتن است و این مسئله می‌پذیرد که مسئولان کشورمان که در حوزه سیاست‌گذاری نفتی هستند بر این منابع تأکید بیشتری داشته باشند چرا که غفلت موجب تضییع منافع ملی ایران می‌شود. قراردادهای نفت و گاز در سالهای اخیر به عنوان مهم ترین مشخصه در صنعت نفت و گاز ایران در آمده است و قراردادهای متعددی با کمپانی ها و سرمایه گذاران خارجی تحت این قالب منعقد شده است . یکی از مهم ترین قراردادها که قرارداد بیع متقابل نفتی است به لحاظ حقوقی نوعی قرارداد خرید خدمت پیمانکاری که توسط طرف خارجی فاینانس یا تامین اعتبار می گردد . به موجب این قرارداد سرمایه گذار خارجی موظف است که کلیه عملیات راجع به توسعه و بازیافت یک میدان نفتی یا گازی را با هزینه و سرمایه خود انجام دهد و در مقابل شرکت ملی نفت تعهد می کند تمام هزینه های سرمایه ای ، غیر سرمایه ای ، عملیاتی و غیره … که به طرف خارجی جهت انجام عملیات مزبور متحمل شده است را با بهره مشخص و طی اقساط برابر الزاما از طریق نفت و گاز حاصله از همان عملیات به او پرداخت نماید از مهم ترین شروط مندرج در این قراردادها شرط انتقال تکنولوژی برتر توسط طرف خارجی ، آموزش نیروهای داخلی ، استهلاک کلیه سرمایه هزینه از محل تولیدات پروژه ، نرخ ثابت سود و غیره … می باشد . عدم ایفای تعهد در مورد هر یک از قراردادهای یا شروط قراردادی می تواند هزینه های زیادی را بر طرف قرارداد تحمیل کند .در این نوشتار سعی نگارنده بر این است که به بررسی عدم ایفای تعهد در قرارداده های بین المللی نفت و گاز با در نظر گرفتن تحریم های بین المللی و چگونگی تبیین رژیم حقوقی حاکم بر این منابع پرداخته و ابعاد آن را مشخص نماید علاوه بر این موضوع به رویه دیگر کشورها و تقسیم‌‌بندی دیدگاهای موجود و ریشه‌یابی و تأثیر هر کدام بر منافع ملی ایران در دریای خزر و خلیج فارس بپردازد و همانطور که مشاهده شد خواه ناخواه پرداختن به موضوع نفت و گاز ذخائر موجود در مرزها موجب دفاع از منافع ملی در برابر غارت احتمالی این منابع مردم ایران در برابر زیاده خواهی‌های دیگران می‌شود. با تمهید این مقدمات برآنیم که به سوالات مطرح شده پاسخ دهیم . اهداف تحقیق هدف کلی : 1-مهم ترین و اصلی ترین منبع درآمد ایران از طریق صادرات و فروش نفت و گاز تامین می شود و مطالعه و بررسی در مورد چگونگی شناسایی تولید و فروش آن در قالب قراردادهای مختلف را لازم و ضروری می نماید. 2- هدف دیگر از این مطالعه، تامین سرمایه برای حفظ منافع کشور ، تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی برای آوردن سرمایه و تامین مصالح کشور و توسعه اقتصادی است . این مطالعه زمانی اهمیت پیدا می کند که همواره بحث قراردادهای نفتی چالش روز و عرصه مخالفت ها و موافقت ها و دیدگاه مختلف متخصصان و حقوقدانان قرار گرفته است . 3- با توجه به این که قراردادهای نفت و گاز در برگیرنده دو قرارداد اصلی ( مانند قرارداد بیع متقابل ) و گاه نیز قراردادهای متعدد فرعی می باشد تعهدات گوناگونی برعهده طرفین قرار می دهد به همین منظور عدم ایفای این تعهدات بر مطالعه و بررسی ضمانت اجراهای گوناگون آن ضروری می نماید . -اهداف علمی تلاش جهت بررسی دقیق‌تر از مطالب گذشتگان در خصوص این موضوع که باعث تدوین اطلاعات متنوع و مختلفی در این زمینه گردد. – اهداف کاربردی این پایان‌نامه می‌تواند در وزارت امور خارجه، وزارت نفت و دوایر حقوقی پالایشگاههای مرزی، کشورهای صاحب نفت و گاز مفید و مؤثر واقع شود. این تحقیق با استناد بر مطالب فیش‌برداری شده از کتب و مقالات فارسی و لاتین و منابع اینترنتی انجام می‌گردد. بنابراین روش گردآوری اطلاعات فیش‌برداری از کتب می‌باشد. سوالات تحقیق ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد در قراردادهای بین المللی نفت و گاز چیست ؟ عوامل موثر در عدم ایفای تعهد در قراردادهای بین المللی نفت و گاز و آثار آن چیست ؟ اگر اجرای مستقیم قرارداد ممکن نباشد طرف متخلف به کدام جبران خسارت در حق متعهده له محکوم می شود ؟ شرط خاتمه و فسخ قرارداد در قراردادهای بین المللی نفت و گاز به چه صورت می باشد ؟ فرضیه‌ها های تحقیق فرضیه های اصلی : در صورت عدم اجرای تعهد ضمانت اجراهای داخلی و بین المللی وجود دارد . تحریم در قراردادهای بین المللی نفت و گاز موثر است . [1] -………… ، نشریه مشعل شماره 268، ص7-6. [2]-………. نفت، گاز پتروشیمی، شماره 24، ص10 [3] – سعید، میرترابی، پیشین، ص252. تعداد صفحه :116 قیمت : هفده هزار و سیصد تومان بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود و به ایمیل شما ارسال می شود. پشتیبانی سایت : 09309714541 (فقط پیامک) serderehi@gmail.com


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ اسفند ۹۵ ، ۰۳:۵۴
postel postel


متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی با عنوان : تأثیر معدن چغارت در توسعه شهر بافق در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی با عنوان: تأثیر معدن چغارت در توسعه شهر بافق برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** چکیده دراین تحقیق نقش معدن سنگ آهن چغارت در توسعه اقتصادی شهر بافق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است که شاخص های اقتصادی همچون اشتغال، درآمد، تولید و مهاجرت مورد ارزیابی قرار گرفته است نتایج و یافته ها حاکی از این است که معدن چغارت در کاهش بیکاری و مهاجرت، افزایش فرصتهای شغلی، افزایش سطح تولیدات، توسعه شبکه حمل و نقل و گسترش صنایع جانبی نقش به سزایی داشته است. در حقیقت هزینه شدن درآمد کارکنان در شهر بافق، گسترش حمل و نقل به خاطر ارسال سنگ آهن، کاهش بیکاری همگی عواملی هستند که راه دشوار توسعه اقتصادی را در شهر بافق هموار کرده اند. کلید واژگان : اقتصاد ، توسعه اقتصادی، معدن و صنعت، توسعه پایدار، برنامه ریزی مقدمه سرزمین اسلامی ایران از نظر خایر معدنی به خصوص سنگ آهن کشوری است غنی و در میان سایر کشورهای دنیا جای خاصی را به خود اختصاص داده است در ایران بیش از چندین توده معدنی آهن شناخته شده که فقط برخی از این کانسارها مطالعه شده است و به طور کلی نواحی آهن دار دارد ایران به مناسبت نزدیکی کانسارهای آهن نسبت به هم و چند منطقه تقسیم کرده اند که ذیلاً فقط به برخی کانسارها اشاره می شود: 1- منطقه اراک – ملایر 2- منطقه بافق –یزد 3- منطقه اصفهان –کاشان 4-منطقه خراسان 5- منطقه تهران، قم، قزوین 6- منطقه خلیج فارس معدن سنگ آهن چغارت بافق در فاصله ی 133 کیلومتری جنوب شرقی یزد و 13 کیلومتری شمال شرقی شهرستان بافق واقع شده است. به دلیل پتانسیل های معدنی و عظیم منطقه در تیرماه 1341 به دنبال بررسی های مقدماتی توسط مهندسین ایرانی و خارجی عملیات اکتشاف به صورت سیستماتیک انجام گرفت عملیات اکتشافی تکمیلی در سال 1345 با ذخیره ای معادل 216میلیون به پایان رسیده است و گواهینامه اکتشاف آن صادر شده است. در این پژوهش سعی شده است تأثیر معدن چغارت را در توسعه شهر بافق مورد ارزیابی قرار بگیرد. بیان موضوع و تشریح آن شهر بافق یک از غنی ترین بخش های معدنی کشور محسوب می شود مواد معدنی متنوعی به صورت های توده ای، رگه ای و رسوبی در این منطقه ذخیره شده است. معادن آهن و کانسارهای سرب و روی، گچ و نمک و دهها ماده فلزی و غیر فلزی دیگر در این منطقه شناسایی شده که امروزه علاوه بر اشتغال جمع کثیری از روستائیان این منطقه محروم در تقویت اقتصادی کشور و فعال شدن بخش معدن و صنعت نیز نقش تعیین کننده ای دارد. بدون شک وجود معادن در این منطقه عاملی مؤثر در افزایش درآمد مردم و کاهش نرخ مهاجرت به خارج و کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال بوده است چنین عواملی مطالعه استعدادهای این منطقه را در گروه یکی از موضوعات مهم ناحیه ای و حتی کشوری قرار داده است. وجود معدن چغارت در این منطقه می تواند عاملی مؤثر در جلوگیری از مشکل اشتغال، افزایش بیکاری، کاهش پتانسیل های تولیدی و مهاجرتهای بی­رویه و ناخواسته باشد. اهمیت و ضرورت مطالعه همانگونه که قبلاً اشاره شد امروزه می توانیم نقش معدن، معدن سنگ آهن چغارت را در توسعه چند جانبه شهر بافق مشاهده کنیم. سرمایه گذاری و بهره برداری از منابع سرشار این شهر و اطراف آن می تواند در توسعه و تحول جوامع ساکن در آن، نقش به سزایی داشته باشد و در ازاء رکود کشاورزی تا حدودی خلاء اقتصادی و اشتغال مردم را جبران نماید و در دامان کویر اقتصادی پویا را شکل دهد. علیرغم آن شهر بافق از بسیاری مواهب طبیعی نظیر آب کافی، خاک حاصلخیز، پوشش گیاهی و اقلیم مساعد بی نصیب مانده است و کشاورزی و دامداری آن نیز نقش مهمی در توسعه پایدار و رونق اقتصادی این شهر ندارد، با این وجود شرایط زمین شناسی مناسب آن باعث شکل گیری و تنوع مواد معدنی جهت توسعه بخش صنعت و معدن شده است پس برنامه ریزی های صحیح راهگشای مناسبی جهت توسعه اقتصادی هر چه بیشتر این شهر می باشد. متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است تعداد صفحه :70 قیمت : شش هزار تومان بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود و به ایمیل شما ارسال می شود. پشتیبانی سایت : 09309714541 (فقط پیامک) serderehi@gmail.com


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ اسفند ۹۵ ، ۰۳:۵۴
postel postel


متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی: امکان سنجی توسعه اکوتوریسم شهرستان نمین با تاکید بر نقش اقلیم و ایجاد فرصت های اشتغال زایی در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید. برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : چکیده: اکوتوریسم اختصار واژه ECOLOGiCAL -TOuRISM است که در مطالعات پرژوهشی جهانگردی محیط طبیعی یا طبیعت گردی نام گرفته و گرایشی جدید و پدیده ای نسبتا تازه در صنعت جهانگردی است که فقطط بخشی از کل صنعت را دتشکیل می دهد. این شکل از جهانگردی فعالیت های فراغتی انسان را عمدتا در طبیعت امکان پذیر می سازد و مبتنی ر مسافرت های هدفمند توام با برداشت های فرهنگی ، معنوی، دیدار و مطالعه از جاذبه های طبیعی و بهره گیری و لذت جویی از پدیده های متنوع آن است. در طی چهار دهه اخیر جهانگردی و گردشگری یکی از اهرم های اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی بسیاری از مناطق بوده است. بر اساس تحقیقات سازمان جهانگردی. در طی دو دهه آینده صنهت گردشگر یبه سرعت به رد خود ادمع داده و به بزرگترین صنعت دنیا تبدیل خواهد شد. شهرستان نمین از طرف شمال غربی به شهرستان مشکین شهر و از سمت غرب و جنوب به شهرستان اردبیل و از قسمت شمال و شمال شرقی به جمهوری آذربایجان و از سمت جنوب شرقی به استان گیلان منتهی می شود. روشی که برای ارزیابی توان اکولوژیکی سرزمین در این پژوهش ( پایان نامه) در نظر گرفته شده است. روش ارزیابی چند عامله است. اساس روش چند عامله بر رهیافت تجزیه و تحلیل سیستمی استوار است . با توجه به مراحل انجام شده در پایان نامه و نقشه کاربری توریستی که از منطقه تهیه شده می توان نتیجه گرفت که منطقه دارای پتانسیل بسیار بالایی در توریسم بخصوص در توریسم گسترده است که با سرمایه گذاری مناسب در این زمنیه و ایجاد امکانات زیر ساختی می توان به این مهم نایل آمد. (ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است تعداد صفحه :169 قیمت : شش هزار تومان بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود و به ایمیل شما ارسال می شود. پشتیبانی سایت : 09309714541 (فقط پیامک) serderehi@gmail.com


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ اسفند ۹۵ ، ۰۳:۵۳
postel postel


Invalid File Type


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ اسفند ۹۵ ، ۰۳:۵۳
postel postel


شماره حساب ۱۰۳۳/۱۰/۱۰۶۶۶۱۱/۱  – شماره کارت ۷۷۰۶ ۰۸۵۲ ۰۷۱۱ ۶۳۹۶ بانک سرمایه شعبه شهرری به نام محمد شجاعی بانک آینده به نام میثم عادلی مقدم شماره کارت: 6589-7663-1410-6362


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ اسفند ۹۵ ، ۰۳:۵۲
postel postel


Invalid File Type


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ اسفند ۹۵ ، ۰۳:۵۲
postel postel


HYPERLINK “mailto:goldooni@gmail.com” goldooni@gmail.com salarip5555553qqq###JaDiD@7 مصطفی


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ اسفند ۹۵ ، ۰۳:۵۱
postel postel


دیوان عدالت اداری – شعبه محترم ششم تجدید نظر با سلام، احتراماً باستحضار میرساند در راستای اجرای رای صادره بدوی در خصوص نحوه بازنشستگی جانبازان جنگ تحمیلی و همچنین تایید رای شعبه بیست و پنجم بدوی توسط شعبه ششم تجدید نظر به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی شعبه سمنان، نظر به اینکه رای صادره پس از تایید شعبه تجدید نظر بتاریخ 11/2/95 جهت اجرا به اداره کل تامین اجتماعی سمنان ابلاغ گردیده پس از پیگیری های مکرر اینجانب نهایتاً رای صادره در آذرماه 1395 با نقص ؟؟؟ در محاسبه اجراء گردید. خاطرنشان میسازد اداره کل تامین اجتماعی سمنان رای صادره را جهت اجراً به شعبه مربوطه ارجاع و واحد مستمری شعبه دامغان بدون احتساب ضریب بیست و پنج درصدی افزایش سالیانه مستمری بگیران مربوط به سال 1391 مبادرت به اجرا و ؟؟؟ برابر تصویر فیش پیوست با احتساب حقوق آذر 1395 به مبلغ 851/661/605 ریال بابت ماب التفاوت مستمری معوق نموده است، اینجانب پس از بررسی و محاسبه ماب التفاوت معوق از سال 91 لغایت پایان آذرماه 1395 به استناد رای صادره مبلغ ماب التفاوت را 678/920/050/1 ریال ملاک عمل دانسته که متاسفانه شعبه دامغان هنگام محاسبه افزایش حقوق بیست و پنج درصدی مستمری بگیران سال 1391 را لحاظ ننموده است. ضمن اعتراض به نحوه اجراء و محاسبه رای صادره توسط شعبه دامغان خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به اجراء صحیح و پرداخت مبلغ 837/258/445 ریال اختلاف حساب اینجانب اقدام نمایند. ضمناً به پیوست تصویر آخرین لیست بیمه که ملاک محاسبه رای دیوان عدالت اداری بوده و همچنین محاسبات آن از دی ماه سال 1391 لغایت آذرماه 1395 بالحاظ نمودن افزایش مستمری سالیانه به همراه تصویر رای شعبه بدوی و شعبه ششم تجدید نظر تقدیم حضور میگردد. با تشکر   یاسر اکبر زاده ورزی


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ اسفند ۹۵ ، ۰۳:۵۱
postel postel


بسمه تعالی محاسبه حقوق و مزایای معوق بر اساس رای صادره دیوان محترم عدالت از تاریخ 1/10/91 لغایت آذر 95 محاسبه سال 1391: آخرین مبلغ مندرج در لیست بیمه (تصویر پیوست) مربوط به آذر 1391 21403590 مبلغ افزایش حقوق ماهیانه سال 91ریال 5350898 = (افزایش سالیانه مستمری بگیران مربوط به سال 91) 25% × 21403590 حقوق ماهیانه مستمری سال 91 بر اساس حکم دیوان ریال 26754488 = 5350898 + 21403590 ماب التفاوت ماهیانه سال 91 ریال 13002485 = ( مبلغ مستمری تعیین شده سال 91 توسط شعبه دامغان) 13752030 – 26754488 جمع مبلغ ماب التفاوت معوق سال 9139007374 = (دی، بهمن، اسفند 91) 3 × 14002485 محاسبه سال 1392 مبلغ افزایش حقوق ماهیانه سال 92ریال 6688662 = 25% × 26754488 حقوق ماهیانه مستمری سال 91 بر اساس حکم دیوان ریال 33443150 = 6688662 + 26754488 مبلغ افزایش حقوق ماهیانه سال 92 ریال 16253112 = (مبلغ مستمری تعیین شده سال 92 توسط شعبه دامغان) 17190038 – 33443150 جمع مبلغ ماب التفاوت معوق سال 92 ریال 195037344 = (فروردین لغایت اسفند 92) 12 × 96253112 محاسبه سال 1393 مبلغ افزایش حقوق ماهیانه سال 93 ریال 8360788 = 25% × 33443150 حقوق ماهیانه مستمری سال 93 بر اساس حکم دیوان ریال 41803938 = 8360788 + 33443150 مبلغ ماب التفاوت ماهیانه سال 93ریال 20316390 = ( مبلغ مستمری تعیین شده سال 93 توسط شعبه دامغان) 21487548 – 41803938 جمع مبلغ ماب التفاوت معوق سال 93 ریال 243796680 = (فروردین لغایت اسفند 93) 12 × 20316390 محاسبه سال 1394 مبلغ افزایش حقوق ماهیانه سال 93 ریال 6270591 = 15% × 41803938 حقوق ماهیانه مستمری سال 94 بر اساس حکم دیوان ریال 48074529 = 6270591 +41803938 مبلغ افزایش ماهیانه سال 94ریال 23636849 = ( مبلغ مستمری تعیین شده سال 94 توسط شعبه دامغان) 24710680 – 48074529 جمع مبلغ ماب التفاوت معوق سال 94 ریال 280366188 = ( فروردین لغایت اسفند 94) 12× 23636849 محاسبه سال 1395 مبلغ افزایش حقوق ماهیانه سال 95 ریال 6730434 = 14% × 4874529 حقوق ماهیانه مستمری سال 95 بر اساس حکم ایران ریال 54408936 = 6730434 + 48074529 مبلغ افزایش ماهیانه سال 95 ریال 26634788 = ( مبلغ مستمری تعیین شده سال 95 توسط شعبه دامغان) 28170175 – 54408936 جمع مبلغ ماب التفاوت معوق سال 95 ریال 239713092 = (فروردین لغایت آذر 95) 9×26634788 جمع کل مبلغ ماب التفاوت از دی 91 لغایت آذر 95 678/920/050/1 = (حقوق آذر 95) 000/000/53 + 239713092 + 280366188 + 343796680 + 195037344 + 39007374


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ اسفند ۹۵ ، ۰۳:۵۰
postel postel